Your browser does not support JavaScript!
       
Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským
Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Verejný obstarávateľ Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM, Gyulu Szabóa 21, 929 01  Dunajská Streda v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117- zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky: 
„ Drevený altánok ”

 

Vyzva_na_nakup_altanok.doc

Priloha_1.pdf

Priloha_2.pdf

 

 

Verejný obstarávateľ Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM, Gyulu Szabóa 21, 929 01  Dunajská Streda v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117- zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky:

„ Nákup dverí ”

Vyzva_na_nakup_dveri.doc

Priloha_1.pdf

Priloha_2.pdf

 

 

Verejný obstarávateľ Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM, Gyulu Szabóa 21, 929 01  Dunajská Streda v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117- zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky: „ Nákup kopírovacieho stroja ”.

Vyzva_na_nakup_kop_stroja.pdf

Priloha_1.pdf

Priloha_2.pdf

Hozzáadta: -

Dnes má meniny Rudolf
2021.Apr.17.