Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

I. A kezdetek

A „Dunaszerdahelyi Általános Iparos Inasiskola“ megalakulása több mint 135 évvel ezelőtt, 1879–ben 135 inas tanulóval történt. A magyar tanítási nyelvű iskolának a volt Római Katolikus Népiskola épülete adott otthont.

Első oktatási formája a vasárnapi oktatás volt.

Oktató-tanító: Vencel János

Az iskola fenntartója: Dunaszerdahely városa.

Áttérve a kötelező oktatásra (1894-től) az első iskolaigazgató: Bartosík István jegyző, majd 1904-től Jakatits Sándor kántortanító volt.

Az első világháború alatt (1914-18) szünetelt a tanítás.

A háború után Csallóköz Csehszlovákiához került. A tanítás továbbra is magyar nyelven folyt. Ekkor az intézmény igazgatója Horváth Lajos lett.

1924-ben bevezették heti 1 órában a szlovák nyelv oktatását.

Az iskolaigazgató 1925-től Reitzer Ignác volt, majd 1930-tól Szimhart Lajos lett.

1933 szeptemberétől 1945-ig az iskola élén Hartmann József iskolaigazgató állt, aki előtte mint vizsgázott ipari tanonciskolai szaktanító tanított.

1938-ban a bécsi döntés értelmében a város újra Magyarországhoz tartozott, és az oktatás az ott érvényben levő rendeletek alapján módosult. Az általános tantárgyakat a gimnázium tanárai tanították. Mint járási tanonciskola 10 tanerős volt, 5 szakosított és 1 vegyes osztállyal.

Az iskolát 1945-ben szüntették meg, így 1945-től 1965-ig Dunaszerdahelyen tanonciskola nem volt.

 

II. A múlt

1. szakasz (1957-1971)

A jelenlegi tanonciskola 1957-ben a Bratislava-i Vazov utcai Szlovák Tannyelvű Tanonciskola Somorjára kihelyezett osztályaiból alakult Csallóköz magyar nemzetiségű tanulói számára. A Somorjai Gimnázium épületében működött 1 osztállyal, ahol főként a gimnázium tanárai tanítottak, majd 1960-tól önálló magyar tannyelvű tanonciskolává alakult. Első igazgatójává Császár Tibort nevezték ki. Ezek után 5 év alatt felépítették Dunaszerdahelyen a Sikabonyi úton a tanonciskolát, ahol 1965 szeptemberében már 596 tanulót tanított 17 pedagógus.

A tanulók 3 napot jártak iskolába, és 3 napon szakoktatáson vettek részt különböző üzemekben és munkahelyeken. Volt kőműves, ács, asztalos, lakatos, bádogos, autószerelő, mezőgazdasági-gépjavító, festő és mázoló, villanyszerelő, vízvezeték-szerelő, pincér, fodrász és elárusító szakma.

Mivel az iskolaépület már elejétől fogva szűknek bizonyult, kétváltásos tanítást kellett bevezetni. Az iskola bővülése magával hozta az újabb iskolaépület, diákotthon, tornaterem, majd étterem megépítését, de ez 1971-ben egyúttal az iskola kettéválását is eredményezte.

 

2. szakasz (1971-1990)

A két iskola szétválása előtt 1971 szeptemberétől Dr. Fóthy Ferenc lett az iskola igazgatója. Egy év után a „régi épületben“ maradtak a gépipari szakmák (autószerelő, autóbádogos), villanyszerelő, asztalos, festő és a szolgáltatásokat nyújtó szakmák (fodrász, varrónő, kereskedő) és az ezeket tanító pedagógusok.  A tanulók száma létszáma (450-500) volt, a tanítás továbbra is két váltásban folyt.

Mivel az iskola kerületi szintű volt, a tanulók a közeli járásokon kívül távolabbi helyekről is, (pl.: Léva, Érsekújvár, Komárom, Nyitra) tanultak itt. Annak ellenére, hogy a 80-as években a tanulók, létszáma elérte a 900-at, mégis minden magyar tanulónak, aki ezt igényelte, helyet tudtak biztosítani.

 

3. szakasz (1990-2019) – M.A. Molnár Ilona

A „változások“ évei után 1990. 02. 01-től az iskola élére M.A. Molnár Ilona igazgató került.

Az 1990-es években a megváltozott társadalmi feltételek és a munkaerőpiac új elvárásai nemcsak az egyes szakmák változásait idézték elő, de a négyéves érettségivel végződő tanulmányi szakok bevezetését is eredményezték, mint

 • vegyipari technikus
 • gyógyszergyártás
 • környezetvédelem
 • ruhaipari technikus
 • fa-és bútoripari technikus
 • üzletkötés és vállalkozás
 • ruhatervezés és modellezés
 • elektrotechnikai műszerész
 • gépészet.

Csökkent az érdeklődés a kétéves szakmunkás textilgyártás és a vegyipari termelés iránt. Továbbra is igény volt

 • autószerelő
 • autóvillanyszerelő
 • géplakatos
 • háztartási gépszerelő
 • villanyszerelő
 • asztalos
 • kárpitos
 • női ruha varrónő szakmákra.

A nappali tagozat mellett a hároméves szakmákat sikeresen végzettek felépítményi tagozaton folytathatták tanulmányaikat a tudás és érettségi bizonyítvány megszerzéséért.

Ezek:

 • gépészet (2414 L 01)
 • elektrotechnika (2675 L 02)
 • hajkozmetikus szakok (6426 L)

A több évtizede működő Szakmunkásképző Intézet mellett 1991-ben megalakult a Leány- szakközépiskola, melyek egyesítésével jött létre 2002-ben a Magyar Tanítási Nyelvű Egyesített Szakközépiskola. 2009-től az iskola neve Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola lett. 2000 óta működő ECDL - vizsgaközpont nyújt lehetőséget az ECDL - bizonyítvány megszerzésére tanulóink és a nyilvánosság számára. 2019-ig közel 1200 tanulónk szerezte meg az ECDL-bizonyítványt.

2006-ban műszaki és informatikai szolgáltatások a gépészetben (3917 M 02), műszaki és informatikai szolgáltatások az elektrotechnikában (3917 M 03) négyéves érettségivel végződő szakok bevezetésére került sor.

2006/2007-os iskolaévben új kétéves másodérettségivel végződő gazdasági informatika és logisztika (6292 N) szak nyílt.

2010/2011-es iskolaévben új kétéves másodérettségivel végződő közigazgatás (6308 N) szak megnyitására került sor.

2010/2011-es iskolaévben további új négyéves érettségivel végződő szak nyílt kozmetikus és sminkes (6362 M) néven.

2011/2012-es iskolaévben új kétéves másodérettségivel végződő szakot nyitott az iskola kozmetikus és sminkes (6362 N) néven.

2011-ben az iskola bekapcsolódott a Cisco Hálózati Akadémia programjába.

Iskolánkban 2013 óta hivatalos EBC*L - vizsgaközpont működik és nyújt lehetőséget az oklevél megszerzésére az EBC*L "A" moduljából. 2019-ig 275 tanulónk szerzett EBC*L oklevelet.

2013/2014-es iskolaévben új kétéves másodérettségivel végződő szak bevezetésére került sor számítógépes hálózatok műszerésze (2682 N) néven.

2016/2017-os iskolaévben új négyéves érettségivel végződő kereskedelemi és információs szolgáltatások – nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok (6329 M 01) szak nyílt.

2017/2018-es iskolaévben új négyéves érettségivel végződő szakja lett az iskolának információs és hálózati technológiák (2561 M) néven.

2017/2018-es iskolaévben új kétéves érettségivel végződő szak vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén (6403 L) néven került bevezetésre.

2019-ig 3118 tanuló szerzett érettségi bizonyítványt és 2753 tanuló szakmunkás bizonyítványt.

Megvalósult pályázatok:

 • 2002 - Socrates Comenius
 • 2005 - 2006 Európai Uniós Szociális Alap pályázat 150 tanuló ECDL-bizonyítványa megszerzésének támogatására
 • 2010 - 2014 - Európa Kútja – Mentsük meg az élővizet környezetvédelmi pályázat
 • 2011- Európai uniós pályázat „Youth in Action” keretében az iskola képviselete nemzetközi konferencián vett részt Németországban
 • 2012 - 2014 ECVET-Health Tourism
 • 2012 - 2014 Easy business blended learning” tananyag és oktatási módszer átadása
 • 2012 – 2014 - European Solar Days (Európai szoláris napok)
 • 2013 - 2016
  • Regionális oktatási rendszer elektronizálása - országos pályázat
  • Modern oktatás - közismereti tantárgyak digitális oktatása - országos pályázat
  • Középfokú szakképzés fejlesztése - országos pályázat
 • 2014 – 2015 - ERASMUS+: Európai fiatalok csereprogramja, Magyarország
 • 2015 - HATÁRTALANUL! „Tervezzünk együtt! Milyen legyen a saját boltom?” - diákutaztatási program, Dunaszerdahely - Dabas
 • 2018 - Pályázat 2 informatikai szaktanterem létrehozására és műhelyek berendezésére Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával
 • 2019 - Pályázat informatikai eszközök beszerzésére Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával

M.A. Molnár Ilona 29 év 5 hónapig volt iskolaigazgató. 30 iskolaév alatt átlagosan minden iskolaévben több mint 100 tanuló szerzett a választott szakokon szakismereteket érettségi bizonyítvánnyal, valamint szakmákban átlagosan minden iskolaévben több mint 90 tanuló szerzett szakmunkás bizonyítványt.

4. szakasz (2019)

Ing. Takács László 2019. július 1-től – 2019. július 31-ig az iskola élén megbízott igazgatói pozíciót töltött be.

 

5. szakasz (2019-2021)

2019. augusztus 1-én a Szakközépiskola igazgatója Ing. Vajda Angelika lett.

2019. november 1-től iskolánk hivatalos neve Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskolára változott.

 

III. A jelen

1. szakasz (2021-2022)

2021. szeptember 1-től létrejött a Közös Igazgatású Szakközépiskola (Spojená škola) az Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola és az Építészeti Szakközépiskola egyesítéséből. Ing. Vajda Angelika 2021. szeptember 1-től 2022. február 28-ig megbízott igazgatói pozíciót töltött be.

2021 / 2022 -es iskolaévben felújításra került a kültéri sportpálya, a tornaterem és az ebédlő. Mindemellett kialakításra került két fitneszterem, egyik a tornaterem mellett található, másik pedig a kollégiumban. Ezenkívül a kollégiumban a nyílászárók cseréje is megvalósult, a kollégiumi szobák felújításai is megkezdődtek.

Az Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola I-es számú objektumán tetőcsere történt, mindemellett a II. számú létesítményben új osztálytermeket alakítottak ki. Mindegyik épületen a kültéri ajtók cseréje is megvalósult.

 

2. szakasz (2022. március 1-től napjainkig)

2022. március 1-től a Közös Igazgatású Szakközépiskola (Spojená škola) megválasztott igazgatója Ing. Vajda Angelika lett.

Iskolánk nagy hangsúlyt helyez az idegen nyelvek oktatására. Diákjaink ismereteinek elmélyítését segítik a nyelvi szakkörök, érettségire felkészítő körök, nyelvi vetélkedők és tanulmányi kirándulások.

2022 szeptemberében és októberében az Erasmus+ program keretében 20 diák két hét szakmai gyakorlaton, két tanár pedig módszertani továbbképzésen vett részt Máltán.

2023 januárjában szintén az Erasmus+ programnak köszönhetően 8 tanuló kapott lehetőséget egy németországi, Észak – Rajna – Vesztfália tartományban, Köln – Duisburg vonzáskörzetében két hét szakgyakorlatra.

2023 / 2024 -es iskolaévben megújult a kozmetikai szalon, a fodrász szalon, az autószerelő műhely és kialakításra került egy új virágkötő és villanyszerelő műhely. Mindemellett elkezdődött az iskola parkosítása is.

 

Hozzáadta: Bordás Sándor - 2023-12-01 20:23:47

Ma Frigyes névnapja van
2024.Jul.18.